Kromě určování a monitorování bezpečnostních norem výuky potápění, asociace publikuje výukové materiály ve 26 světových jazycích, které jsou celosvětově jednotné a tak vzbuzují nejvyšší důvěru. Z těchto důvodů je cetrifikát - kvalifikační karta získaná po absolvování kurzu celosvětově platná a bez časového ohraničení.

Padi...

Padi zkratka z anglických slov Professional Association of Diving Instructors, která je nejrozšířenější potápěčská asociace na světě. Padi byla založena v roce 1966 Johnem Croninem a Ralphem Ericksonem.

PADI vydá průměrně 950 000 certifikací za rok, ze nichž je v průměru 550 000 ze základních kurzů.

Okolo 75% licencovaných potápěčů, jsou právě potápěči, kteří absolvovali kurz v Padi programu.

Cílem Padi je profesionálně vzdělávat rekreační potápěče zábavnou a především bezpečnou formou.

Systém vzdělání je rozdělen do několika úrovní od základního kurzu OWD až po kurzy profesionální Divemaster.

Každý potápěč si může sám zvolit do jaké úrovně se chce vzdělávat.