KURZ PADI DIVEMASTER

PADI Divemaster je první profesionální úroveň ve výukovém systému PADI. Jako Divemaster se stáváte členem Profesionální asociace instruktorů potápění. S touto kvalifikací se můžete ucházet o práci v kterémkoli potápěčském centru na světě. Hlavní úlohou Divemastera je doprovázet kvalifikované potápěče a pomáhat instruktorovi během kurzů potápění. Divemaster je cvičen v používání správného úsudku a proto je schopen řídit a dohlížet na potápěčské aktivity.

Kdo se může kurzu účastnit

Co s Padi Divemaster získáte

 • minimální věk 18 let

 • kvalifikace PADI AOWD + PADI Rescue Diver nebo ekvivalenty z jiného výcvikového systému

 • alespoň 40 zapsaných ponorů, 60 ponorů při dokončení kurzu

 • dobrý zdravotní stav

 • touha po dobrodružství a zábavě

 • Doprovázet studenty kurzu Open water diver v zábavné části ponoru 2, 3, 4, během navigačních cvičení, cestou na hladině na a z místa ponoru, dohlížet na studenty a zajišťovat logistiku kurzu

 • Vést program Discover local Diving, Discover Snorcheling, Scuba Review pro kvalifikované potápěče.

 • Doprovázet potápěče během kurzů Advanced open water diver a Rescue diver.

 • Doprovázet kvalifikované potápěče atd.

Jak to probíhá

Praktické dovednosti:

Vypracování záchranného plánu
Vypracování mapy potápěčské lokality
Plavecké dovednosti
Předvádění základních dovedností z kurzu OWD v demonstrační verzi
Asistování při kurzech v bazénu a na volné vodě
Řešení krizové situace
Vedení programu, který může DM vést
Zdokonalení záchranných dovedností
Workshop - příprava místa pro potápění
Vedení briefingu
Workshop vyhledávání a vyzvedávání předmětů
Workshop hloubkový ponor z kurzu AOWD

Rozvoj teoretických znalostí:

Úloha a vlastnosti PADI Divemastera
Dohled nad kvalifikovanými potápěči
Pomoc studentům během tréninku
Úvod do teorie potápění
Fyzika
Fyziologie
Výstroj
Dekompresní teorie a tabulky
Programy vedené divemasterem
Zvládnutí rizika
Obchod s potápěním

Cena kurzu: 24.900 Kč

Cena kurzu zahrnuje

divemaster card.png
 • kompletní teoretická i praktická výuka

 • poskytnutí úplné potápěčské výstroje pro potřeby kurzu

 • kompletní Padi Divemaster materiály

 • vystavení licence