KURZ PRVNÍ POMOCI – EMERGENCY FIRST RESPOND

v Kurzu OBECNÉ PRVNÍ POMOCI vás naučíme nejmodernější techniky a postupy při ošetření poranění a při záchraně lidského života. Kurz je organizován pro ty, kteří si v praxi chtějí nacvičit poskytování první pomoci, obsluhu kyslíkového přístroje, automatizovaného externího defibrilátoru a samozřejmě kardiopulmonální resuscitaci (umělé dýchání a srdeční masáž). Kurz doporučujeme nejen potápěčům, kteří by rádi pokračovali tréninkem v Rescue Diver kurzu, nebo v kurzech technického potápění, ale všem, kteří by si rádi nacvičili postupy záchrany při autonehodách, nehodách při sportu, v zaměstnání, ale i doma v soukromí.

Po absolvování tohoto kurzu získáte mezinárodní certifikát s platností 2 roky.

Kdo se může účastnit

  •  minimální věk 10 let

  • chuť naučit se poskytovat první pomoc

Kurz první pomoci zahrnuje:

  • techniky ošetření poranění

  • použití kyslíkových přístrojů

  • použití automatického externího defibrilátoru

  • nácvik kardiopulmonální resuscitace

Cena kurzu: 3.000 Kč

Cena kurzu zahrnuje

  • praktická výuka

  • vystavení certifikátu o absolvování

  • učebnice EFR v Čj

  • certifikační poplatek PADI/EFR