Kdo se může kurzu účastnit

 • PADI Adventure Diver kvalifikaci vč. navigačního ponoru (nebo ekvivalentní kvalifikaci z jiné organizace)

 • minimální věk 12 let

 • úspěšné splnění kurzu první pomoci (včetně CPR) během posledních 24 měsíců; například EFR

Rescue Diver

Kurz RESCUE DIVER je důležitým krokem, který vám umožní rozvoj vašich znalostí a dovedností za hranici běžných rekreačních úrovní, protože se naučíte jak předcházet problémům při potápění a jak pomoci sobě i ostatním potápěčům.

Co se naučíte 

 • sebezáchranu a zvládnutí potápěčského stresu 

 • první pomoc při potápěčských nehodách

 • pomoc jak ve vodě tak i z hladiny

 • pomoc potápěči v panice

 • řešení problémů, které nastanou pod vodou

 • postupy hledání ztraceného potápěče

 • vynoření se s potápěčem v bezvědomí

 • poskytnout umělé dýchání na hladině

 • způsoby možných výstupů z vody

 • postupy první pomoci při poranění tlakem

 • jak řešit kompletní záchrannou akci

Jak to probíhá

 • Teorie: Samostudium z učebnice PADI Rescue Diver manuál + vypracování testů na konci kapitol. Přednáška a doplnění informací od instruktora, zodpovězení dotazů.

 • Praxe: V praktické části bude trénovat již zmíněné praktiky sebezáchrany, metody tažení nereagujícího potápěče, vyzvedávání nereagujícího potápěče pomoc potápěči v panice a spoustu dalších dovedností.

Cena kurzu: 9.500 Kč

Cena kurzu zahrnuje

 • kompletní teoretická i praktická výuka

 • poskytnutí úplné potápěčské výstroje pro potřeby kuru

 • učebnice PADI Rescue Diver v Čj

 • certifikační poplatek PADI